hoezo new green deal?

De overheid heeft besloten om een groot aantal bouwprojecten versneld uit te voeren zonder de milieuregels toe te passen. Want, de bouw ligt stil door de crisis en we moeten verder. Hoe vervelend ook voor al die bouwprojecten, het is weer meer van hetzelfde.  Met name het aanleggen van nog meer (snel-)wegen steekt me, immers vanaf 2012 wordt er al een aardolietekort verwacht. Benzine wordt alleen maar duurder en schaarser en we moeten als gekken werken aan een alternatieve economie. Eentje die niet draait op aardgas, aardolie en kolen maar op minder energie en op duurzame energie.

Het is dus zonde van het geld om nu te blijven investeren in de verouderde economie (lees snelwegen, luchthavens), gelukkig is een deel van het pakket maatregelen van de overheid ook bedoeld voor het versneld aanleggen van spoor en windmolens.

Maar deze weblog gaat over games en niet over energie. Ik zat te denken, kunnen we Simcity niet gebruiken om te laten zien wat er gebeurt met een stad of gebied als er veel minder fossiele brandstoffen zijn? Wat er gebeurt met vervoersstromen als de benzine met gemiddeld 20% per jaar stijgt en er geen alternatieven zijn? Waar we ons voedsel vandaan halen als vervoer over de weg komt stil te liggen en wat we moeten doen met al die mensen die niet meer naar hun werk kunnen en waarschijnlijk hun baan verliezen (nog meer snelwegen aanleggen?)

simcity societies