Coursera en Gamification

Coursera en gamification

Afgelopen maart is het online leerplatform ‘Coursera.org’ van start gegaan, een initiatief van de gelijknamige non-profit organisatie in samenwerking met een groeiend aantal onderwijsinstellingen. In totaal leveren inmiddels 35 universiteiten van 8 verschillende landen cursussen aan op diverse wetenschapsgebieden. De cursussen zijn dus op academisch niveau, maar door gebruik van video als voornaamste medium en de lage kosten zijn de cursussen erg laagdrempelig. In de huidige opstartfase is deelname na registratie gratis, op termijn kan hier verandering in komen.

coursera
coursera

Met een mengeling van nieuwsgierigheid scepsis ben ik zelf gestart met de cursus ‘Gamification’, een term die door toedoen van marketeers door oneigenlijk gebruik van o.a. leaderboards en badges sterk gedevalueerd is. In bredere zin omvat Gamification feitelijk iedere toepassing van principes uit gamedesign en gamemechanics in een niet-game context waarbij met name elementen als betrokkenheid, motivatie, meesterschap en autonomiteit uit de positieve psychologie (o.a. Csiksentmihalyi, bekend van o.a. Flow) een rol spelen. Ook binnen het onderwijs en HRM –veld krijgt gamification als begrip en instrument steeds meer voet aan de grond.

De cursus ‘Gamification’ op Coursera wordt verzorgd door Kevin Werbach van de Wharton School, onderdeel van de Universiteit van Pennsylvania. De cursus is gestructureerd opgebouwd en behandeld zowel de basiselementen van gamedesign als van gamification, maar licht ook de diverse relevante modellen en stromingen uit gamedesign en psychologie toe, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Uiteraard komen toepassingen uit de marketing voorbij, maar ook de mogelijkheden binnen verandermanagement op gebied van HRM en social change komen aan bod. Anders dan bij het groeiend aantal ‘evangelisten’ doorgaans het geval is worden niet alleen de mogelijkheden en voordelen van gamification belicht, maar worden ook de nadelen, risico’s en onder andere juridische aspecten behandeld. Leuk was zeker ook het gegeven dat wijzigingen in het decor gedurende het cursusverloop aanwijzingen waren voor een ‘spel’ (walk the talk!).

De cursus is niet allesomvattend, maar biedt zeker een goed gestructureerd overzicht van de materie inclusief achtergrond en voorbeelden, en voldoet zonder meer aan een vraag: ca. 81.000 studenten hebben zich ingeschreven, waarvan er bijna 8300 uiteindelijk ‘geslaagd’ zijn. Vandaar dat van deze cursus ook een tweede cyclus start in de loop van 2013. Op 30 oktober komt het nieuwe boek van Kevin Werbach en Dan Hunter uit over ‘serieuze’ toepassing van gaminification: ‘For the win; how Game Thinking can revolutionize your business’. Andere relevante cursussen in de pijplijn bij Coursera zijn o.a. ‘Game Theory’ (januari 2013), ‘Online Games: Literature, New Media, and Narrative’ (juli2012) en ‘Creative, Serious and Playful Science of Android Apps’ (2013).

(tekst: Nico Groenenberg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *