De volgende giro 555 actie

De Nederlanders kennen maar een paar momenten van samenhorigheid. Als het Nederlands elftal speelt en als er geld ingezameld moet worden voor een grote internationale ramp.

Maar waarom kunnen we pas samenhorig zijn als het te laat is? Een ramp die veel ernstiger is dan de kredietcrisis die ons nu treft, dient zich aan binnen een paar jaar: het opraken van aardolie (onze belangrijkste energiebron) en de gevolgen van klimaatverandering. Een radicale ommezwaai is nodig en snel ook. Dit is niet het advies van een zooitje geitenwollensokken zoals ik, maar van een conservatief en gerespecteerd internationaal energie adviesorgaan de IEA. 6 graden temperatuurstijging en olieprijzen ver boven de 100 dollar.

Crossmedia
Welke rol kan/moet de (nieuwe)media spelen? De meeste mensen beseffen gelukkig inmiddels dat het niet lang zo verder kan, dat we ons energiegebruik omlaag moeten brengen en dat we massaal een transitie moeten maken naar duurzame bronnen. Maar hoe krijg je de massa in beweging? Ik stel voor een grote nationale giro 555 actie op tv en internet, maar dan niet om mensen geld te laten geven, maar om mensen CO2 te laten besparen. Al een lange tijd terug (ergens in 2001) heb ik met vrienden een online CO2 test gebouwd. Daar kunnen mensen hun eigen CO2 uitstoot berekenen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Met kleine veranderingen kun je je CO2 uitstoot (lees: fossiel energiegebruik) gemakkelijk met 30% omlaag brengen en met iets meer initiatief haal je makkelijk de 50%.

Dan moet ‘iedereen’ dit natuurlijk gaan doen. Uit recent psychologisch inzicht is gebleken dat we meer kuddedieren zijn, dan we misschien willen toegeven. Daar komt de nationale TV actie in beeld. Dit keer niet met zijn allen geld geven aan Tsunami slachtoffers, maar ‘met zijn allen’ ons energiegebruik drastisch omlaag brengen en daarmee ook onze CO2 uitstoot omlaag.

Ik heb het concept-de-nationale-co2-actie wat verder uitgewerkt. Welke omroep durft?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *